Despre noi
Consiliul Director
Echipa
Voluntariat
 
Finantatori, Parteneri, Colaboratori
Finantatori
Parteneri
Colaboratori
 
Contact
Contact
 
Harta site
Harta site
 


[ English ] [ Romana ]
 

 
 
 
 
 
 


Ocuparea fortei de munca feminine din judetul IasiPerioada: 03.01.2008 – 03.01.2009

Proiectul de fata se va desfasura in Regiunea Nord Est, Judetul Iasi, in urmatoarele 10 localitati: orasele Podu Iloaie si Harlau si comunele Ciurea, Cotnari, Deleni, Holboca, Miroslava, Raducaneni, Todiresti, Tomesti.

Proiectul „Ocuparea fortei de munca feminine din judetul Iasi” finantat de Uniunea Europeana prin programul Phare 2004-2006 in domeniul Coeziunii Economice si Sociale (sustinerea dezvoltarii economice la nivel national si regional, in scopul cresterii potentialului general la nivelul celor opt regiuni de dezvoltare, precum si a diminuarii disparitatilor economice si sociale dintre acestea) este implementat de Fundatia Pro WOMEN in parteneriat cu Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca Iasi.

Bugetul: 97 024 de Euro.

Proiectul „Ocuparea fortei de munca feminine din judetul Iasi” isi propune sa contribuie la creşterea potenţialului regiunii de Nord – Est prin promovarea de măsuri active de ocupare a forţei de muncă din mediul mic urban şi mediul rural.

Proiectul se adreseaza femeilor inactive din localitatile selectate care se afla in cautarea unui loc de munca sau sunt interesate de suplimentarea veniturilor rezultate din activitatile predominant agricole. Activitatile se vor desfasura in judetul Iasi, in oraşele Podul Iloaiei, Hârlău si comunele Ciurea, Cotnari, Deleni, Holboca, Miroslava, Răducăneni, Todiresti, Tomeşti pe parcursul a 12 luni.

Proiectul se concentreaza pe doua directii: facilitarea integrării pe piaţa muncii a populaţiei feminine din mediul mic urban şi mediul rural din judeţul Iaşi si sprijinirea participării la programe de formare profesională a populaţiei feminine inactive din aceeasi zona.
Proiectul va avea ca prim rezultat cresterea nivelului de informare a femeilor din regiunile selectate cu privire la caractersticile pietei muncii si a oportunitatilor de angajare din regiune.
Un alt rezultat important al proiectului va consta in abilitarea grupului tinta in scopul initierii, dezvoltarii si permanentizarii unui proces de cautare a unui loc de munca ca si alternativa la preocuparile agricole specifice regiunii din care provin. 

Ca urmarea procesului de consiliere si orientare profesionala un numar de minim 70 de femei provenind din mediul mic urban si din cel rural al judetului Iasi vor urma cursuri de calificare in  meserii cerute pe piata muncii precum lucrator comercial, brutar, ospatar, coafor – frizer (sustinute de partenerul AJOFM) si ingrijitor batrani la domiciliu (subcontractat unui furnizor acreditat de formare profesionala). Odata obtinuta calificarea, aceste femei vor beneficia de oportunitatea intermedierii angajarii pe posturi disponibile pe piata muncii din regiune, in  conformitate cu pregatirea lor profesionala.

 


 Pentru mai multe informatii va rugam sa contactati coordonatorul de proiect:
Stefania Nastas tel: 0730  103391
e-mail: stefanianastas@prowomen.ro
tel/fax 0232-210 824, 260 154

News