Despre noi
Consiliul Director
Echipa
Voluntariat
 
Finantatori, Parteneri, Colaboratori
Finantatori
Parteneri
Colaboratori
 
Contact
Contact
 
Harta site
Harta site
 


[ English ] [ Romana ]
 

 
 
 
 
 
 


ROOTS - Prevenirea si combaterea criminalitatii

Perioada: Decembrie 2008 - Decembrie 2010 
Finantator: Comisia UE - Directia Generala Justitie, Libertate si Securitate
Buget: 290.525 Euro
Aplicant: DIACONIA Onlus – Vicenza [IT]
Parteneri: CoGe.S - Societea Cooperativa Sociala - Mestre [IT], Fundatia Asociatia Animus - Sofia [BG], Centrul de Politici si Studii pentru Femei - Sofia [BG], Fundatia Pro WOMEN - Iasi [RO], Asociatia Femeilor din Romania - Bucuresti [RO], Reteaua Euro Mediteraneeana pentru Prevenirea Traficului de Tineret - Salonic [GR ]


Obiectiv general
Sa contribuie la imbunatatirea luptei impotriva traficului de fiinte umane printr-o mai buna intelegere a fenomenului, acordand o atentie deosebita nevoilor victimelor pe parcursul procesului de trafic de persoane.

Obiective specifice
• Promovarea schimburilor de experti pentru a aborda problemele legate de intoarcerea voluntara a victimelor in tarile lor de origine
• Punerea in aplicare a metodologiilor si a procedurilor prin initiative pilot diferite
• Diseminarea rezultatelor in toata Europa sa incurajeze initiative similare

Grupuri-tinta
Autoritatile, ONG-urile, societatea civila si organizatiile economice, IMM-urile, NPO-uri voluntare (numarul total de aproximativ 500)

Locatii
Vicenza (IT), Bucuresti si Iasi (RO), Sofia (BG), Salonic (GR),

Activitatile dezvoltate in cadrul proiectului
FAZA 1: 3 mese rotunde pentru a promova schimburile intre experti si operatori pe:
1. Aspecte juridice legate de procesul de returnare (participanti: autoritati publice, institutii)
2. Reintegrarea sociala si profesionala a victimelor in tarile lor de origine (participanti: ONG-urile, societatea civila si organizatiile economice)
3. Cele mai bune metode pentru a intra in contact cu victimele si implicarea lor in cadrul unui program de protectie (participanti: ONG-uri, NPO-uri voluntare).
FAZA 2: Punerea in aplicare a initiativelor de protectie si de sprijin adresate femeilor, in Italia, Romania si Bulgaria:
1. Asistenta psihologica, sociala, de sanatate si juridica in Italia
2. Cursuri de formare profesionala, in Italia
3. Sprijin pentru a reveni in tara si cai de reintegrare pe piata muncii, in Romania si Bulgaria
FAZA 3: Campania de informare (web-site, rapoarte, conferinte) cu scopul diseminarii proiectului in intreaga Europa.
FAZA ORIZONTALA: Management de proiect, Monitorizare si evaluare, Diseminarea rezultatelor.


Fundatia Pro WOMEN a participat, in anul 2009, la urmatoarele intalniri, dupa stabilirea a trei grupuri de lucru:

WG1 - Grup de lucru pe Aspecte Juridice privind returnarea femeilor traficate in tarile lor de origine
WG2 - Grup de lucru pe Aspecte Sociale privind reintegrarea in munca a femeilor traficate in tarile lor de origine
WG3 - Grup de lucru pe Cele Mai Bune Metode pentru a intra in contact cu victimele si a le implica in cadrul unui program de protectie
• prima intalnire a Grupurilor de lucru WG1 si WG2, Vicenza, Italia, 6-7 April 2009
• a 2-a intalnire a Grupurilor de lucru WG1 si WG2, Bucuresti, Romania, 23-24 June 2009
• a 3-a intalnire a Grupurilor de lucru WG1, WG2 si WG3, Sofia, Bulgaria, 28-29 September 2009
 
De asemenea, am participat la trei intalniri de coordonare:
• prima intalnire de coordonare, Vicenza, Italia, 5-7 Martie 2009
• a 2-a intalnire de coordonare, Bucuresti, Romania, 23-24 Iunie 2009
• a 3-a intalnire de coordonare, Sofia, Bulgaria, 28-29 Septembrie 2009

Rezultate cantitative estimate a fi obtinute in doi ani
• 3 rapoarte de la 3 grupuri de lucru
• 1 raport privind rezultatele programului pilot de sprijinire a repatrierii voluntare a victimelor (versiune electronica, in IT, BG, RO si EN)
• 1 website (in IT, BG, RO si EN)
• 1 pliant al proiectului (15.000 de exemplare; in IT, BG, RO si EN)
• 3 brosuri de informare adresate victimelor din grupul tinta (5.000 de exemplare in IT, 5.000 de exemplare in BG, 10.000 de exemplare in RO)
• 10 experti in organizarea de mese rotunde
• 3 conferinte nationale: in Vicenza (IT), Sofia (BG) si Bucuresti (RO) (100 de participanti fiecare)
• 1 conferinta internationala la Salonic (GR) (200 de participanti)
• 5 intalniri de coordonare (Grupul Echipa de Management - TMG)
• 300 de victime implicate in asistenta juridica si sociala in Italia
• 12 victime implicate in programul pilot pentru intoarcerea voluntara (6 victime din Romania si 6 victime din Bulgaria)

Rezultate calitative
• Definirea de strategii eficiente pentru asistarea victimelor traficului de persoane de sex feminin
• Punerea in aplicare a strategiilor si metodologiilor in activitatile zilnice ale aplicantului si partenerilor sai
• Diseminarea rezultatelor proiectului si a metodologiilor
News